:: Proizvođači - Leister- Hot Jet S

Leisterova inovativna rešenja za precizno zavarivanje plastike, omogućavaju nove načine izrade u proizvodnji i popravci vozila, u medicinskoj tehnici, u senzorici, u tehnici mikro sistema ili prilikom lemljenja električnih delova. Najlakši Uredjaj za vreo vazduh na svetu je “Leister-Hot Jet S” .

Aparat za zagrevanje vazduha
HOT JET S
Najlakši i najkompaktniji ručni uredjaj širom sveta. Minimalna težina od samo 580 grama, uključujući kabal i mali rukohvat, staraju se o neumornom radu. Temperatura i količna vazduha se podešavaju stepenasto, elektronski
NAJLAKŠI APARAT ZA VREO VAZDUH
Hot Jet S