:: Proizvođači - Leister- LHS 40

Leisterova inovativna rešenja za precizno zavarivanje plastike, omogućavaju nove načine izrade u proizvodnji i popravci vozila, u medicinskoj tehnici, u senzorici, u tehnici mikro sistema ili prilikom lemljenja električnih delova. Nezamenjiv fen LHS 40 sa različitim modulima podešavanja..

Lepljenje vrelim vazduhom
LHS 40
Jedan primer iz širokog asortimana najnovije generacije fenova na vreo vazduh. Asortiment je modularno izgradjen, sa razlicitm sistemima za podešavanje, sa mogucnošcu kombinovanja i pogodan za dugotrajan rad. Svi fenovi nove LHS linije su opremljeni sa ugradjenom zaštitom od prezagrevanja.
FEN SA VELIKIM MOGUĆNOSTIMA
Lepljenje vrelim vazduhom