:: Proizvođači - Leister- Robust

Industrijski ventilator Leister Robust Nezamenjiv u industriji gde je neophodan visok pritisak vrelog vazduha.

INDUSTIJSKI FEN
ROBUST
Ovaj ventilator na visok pritisak koji je namenjen za industrije, stvara do 1300 l/min i raspolaže sa staticnim pritiskom do 8kPa. Koristi se u kombinaciji sa drugim ventilatorima iz našeg asortimana, kada proces zahteva visok pritisak.
VENTILATOR SA VISOKIM PRITISKOM
INDUSTRIJSKI VENTILATOR