:: Proizvođači - Leister- Triac Pid

Leisterova inovativna rešenja za precizno zavarivanje plastike Sa stepenastim podešavanjem temperature, omogućavaju nove načine izrade u proizvodnji i popravci vozila, u medicinskoj tehnici, u senzorici, u tehnici mikro sistema ili prilikom lemljenja električnih delova. “Triac Pid” aparat ima elektronskio nadgledanje.

Lepljenje vrelim vazduhom
LEISTER TRIAC PID
Sa stepenastim podešavanjem temperature i elektronskim nadgledanjem ovaj traženi rucni uredjaj garantuje za kvalitetno izveden posao. Reprodukovani rezultati zahvaljujuci digitalnim pokazivanjem temperature Soll- i Ist- vrednosti.
SREPENASTO PODEŠAVANJE TEMPERATURE
Leister-Triac Pdd - stepenasto podesavanje temperature