:: Proizvođači - Leister- Twinny T

Leisterova inovativna rešenja za precizno zavarivanje plastike, omogućavaju nove načine izrade u proizvodnji i popravci vozila, u medicinskoj tehnici, u senzorici, u tehnici mikro sistema ili prilikom lemljenja električnih delova. TWINNY T je uredjaj za zavarivanje na vreo vazduh sa kombinovanom kajlom.

Twinny
TWINNY T
Ovaj automat za zavarivanje na vreo vazduh sa kombinovanom kajlom je upotrebljiv u nadzemnim, podvodnim i podzemnim radovima. Kombinovana kajla se koristi za rad sa različitim materijalima. Njegov digitalni pokazivač pokazuje najvažnije parametre. TWINNY T je opcionalan i isporucuje se i sa pokazivačem podataka.
RAD NA RAZLIČITIM MATERIJALIMA
varenje vrelim vazduhom