:: Proizvođači - Leister- Uniplan E

Leisterova inovativna rešenja za precizno zavarivanje plastike, omogućavaju nove načine izrade u proizvodnji i popravci vozila, u medicinskoj tehnici, u senzorici, u tehnici mikro sistema ili prilikom lemljenja električnih delova. Uniplan E je idealan za zavarivanje plastike i metala.

varenje cirada
UNIPLAN E
Ovaj automat za zavarivanje na vreo vazduh se upotrebljava kod svih vidova zavarivanja plastika i cirada. Vari sa velikom brzinom sve do 7.5 m/min i zahvaljujući svom valjku ostaje precizan u svom pravcu. Uredjaj raspolaže sa digitalnim pokazivačem za temperaturu, brzinu varenja i za količinu vazduha.
VARENJE PLASTIKE I CIRADA
Lepljenje vrelim vazduhom