:: Proizvođači - Leister-Varimat V

Leisterova inovativna rešenja za precizno zavarivanje plastike, omogućavaju nove načine izrade u proizvodnji i popravci vozila, u medicinskoj tehnici, u senzorici, u tehnici mikro sistema ili prilikom lemljenja električnih delova. Varimat V, idealan za varenje na krovovima sa konstantnom temperaturom.

Lepljenje vrelim vazduhom
VARIMAT V
Čak do 5 m /min vari ovaj automat za zavarivanje na vreo vazduh, zahvajujući patentiranom visećem valjku za zavarivanje krovnih elemenata bezgrešaka i nabora. On garantuje za konstantnu temperaturu i brzinu nezavisno od promene napona i okolne temperature.
LEISTER - VARENJE KROVNIH POVRŠINA
VARENJE KROVNIH POVRŠINA