Proizvođači - Weicon

WEICON je nemačka firma koja proizvodi hemijske komponente i alate
za skidanje izolacije za različite primene i to:

HEMIJSKE KOMPONENTE
- Dvokomponentne lepkove
- Jednokomponentne lepkove
- Elastične lepkove
- Tehničke sprejeve
- Tehničke aktivne materije
- Paste i sprejevi za montažu jakog dejstva
- Epoksidne smole
- Reparatur stikovi
- Fast metal brzi lepkovi
- Anaerobni lepkovi
- Plast o Seal
- Lepkovi na bazi cijan – akrilata
- Flex 310 Poliuretan
- Flex 310 M mešani polimer
- Flex + Bond
- Silikoni
- Black Seal
- Tečne aktivne materije
- Odmašćivači
- Rastvarači
- Anti Seize
- Anti Seize Nickel – Spezial i dr

ALATI ZA SKIDANJE KABLOVSKE IZOLACIJE
-
Noževi za kablove
- Klešta za skidanje izolacije
- Višenamenski skidači izolacije

Za više informacija posetite www.weicon.com

Blankerice Cian Lepkovi Epoksi Lepkovi
Blankerice Cian Lepkovi Epoksi Lepkovi
Epoksi Smole Lepkovi Silikoni
Epoksi Smole Lepkovi Silikoni